proses menterjemah? O.o

Proses Penterjemahan

Proses penterjemahan melibatkan seluruh proses bagaimana penterjemah menghasilkan kesamaan di antara teks atau sebahagian dari teks ke dalam bahasa yang lain. Proses penterjemahan boleh digambarkan sebagai:
Penyahkodan makna teks sumber, dan Pengekodan semula atau perterjemahan makna ini dalam bahasa sasaran.

Di sebalik proses mudah ini terdapat berbagai-bagai aktiviti seperti penyemakan tatabahasa, sintaks, simpulan bahasa, semantik, dan yang keserupaan dengan bahasa sumber dan juga kebudayaan penuturnya. Penterjemah memerlukan pengetahuan mendalam dalam penyahkodan dan kemudian pengekodan semula yang makna dalam bahasa sasaran. Dalam kebanyakan kes, pengetahuan penterjemah dalam bahasa sasaran adalah lebih penting berbanding daripada pengetahuannya dalam bahasa sumber.

Berikut adalah proses yang pada kebiasaannya diikuti oleh semua penterjemah, untuk memastikan penulisan yang baik, penterjemahan dengan tepat:

  • Dokumen yang hendak diterjemah diberikan kepada orang yang mempunyai pengalaman yang baik dengan bahasa ibunda yang mana dokumen hendak diterjemahkan.
  • Dokumen tersebut disunting oleh orang yang fasih dalam kedua-dua bahasa sasaran dan sumber. Kejituan, tatabahasa, ejaan dan stail penulisan semuanya disemak semasa peringkat penyuntingan.
  • Dokumen tersebut di Baca pruf oleh orang siapa fasih dalam kedua-dua bahasa. Ia juga perlu menyemak ejaan dan tataletak.
  • Akhirnya, sebelum dokumen tersebut sampai ke pelanggan, dokumen tersebut disemak semula dengan lebih lanjut untuk memastikan bahawa penterjemahan adalah tepat, tidak terdapat teks yang tertinggal dan tataletaknya sempurna.