kamus oh kamus!


Sobahal Khair! Kaifa halukum jamian? :) Memandangkan exam final yang xlama lagi ana nak cadangkan  antara kamus yang antum bleh jadikan rujukan ulangkaji sebelum peperiksaan nant.. ^________^


Kamus Ekabahasa
Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata(entri) yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Contoh bagi kamus ekabahasa ialah 

Kamus Dwibahasa

Kamus ini menggunakan dua bahasa, iaitu kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya dengan 
menggunakan bahasa yang lain. Contohnya
                      


Kamus Aneka Bahasa

Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan tiga bahasa atau lebih. Misalnya, kata Bahasa Melayu Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin secara serentak. Contoh bagi kamus aneka bahasa ialah